Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på decra.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.
Lättare. Starkare. Vackrare.

I alla väder

Har du en gång lagt ett Decratak så slipper du takproblem för många år framöver. Här berättar vi varför.
 

Decra stormsäkert STORMSÄKERT
Den täta infästningen av Decra-plattorna gör att de inte rubbas vare sig av storm eller av orkan. Decrapannan sitter med 10 infästningar per m2. Viktigt är också att det inte finns några kanter eller glipor som vinden kan ta tag i. Till skillnad från andra plåttak och betongtak finns t ex inga hål in vid takfoten. Gudrun och Per har fått söka sig andra offer!
 
Decra klarar tunga snölaster SNÖLAST
Decra är konstruerat för att tåla vårt krävande skandinaviska klimat och har under 40 års användning i visat sig tryggt i alla väder. Taket klarar snölaster ända upp till 21 kN/m2 (ca 2100 kg).
Decra är vind- och slagregnstestad TÄTT TAK  
Takpannan är vind- och slagregnstestad vid Lunds Tekniska Högskola. Taket har konstaterats tätt ända ned till 5° taklutning. Det är Decrapannans speciella form, med ovan- respektive nedankant, som gör att det inte kan komma in vatten eller snö kapillärt genom några glipor. Även takfotsstycket är utformat så att det är tätt mot vind, snö och vatten.
TYST TAK
Genom sin konstruktion ger Decra takpannan ett tyst tak, som inte förmedlar ljud från smattrande regn eller hagel.
Decra Classic har en yta av stengranulat som skyddar och dämpar. Decra Elegance-modellen är tystlåten tack vare inbyggda ljuddämpare på dess undersida.

Sol som gassar mellan moln som glider fram över himmeln är inte heller något problem. Decrapannans format och infästning gör att inga ”knäpp” eller ljud uppstår vid temperaturväxlingar.

 Decra Classic